Proizvodi po Vašem nacrtu

Moguća je izrada modela i delova po narudžbini, odnosno prema vašim potrebama. Kontaktirajte nas kako bi odgovorili na Vaše poslovne zahteve sa proizvodima od najbolje keramike koja je dostupna na našem tržištu.

Tehnička keramika

Kvalitet naših proizvoda se zasniva na dugogodišnjem usavršavanju u proizvodnji sopstvene mase koja ulazi u sastav proizvoda kao i neprestanom praćenju trendova i uvođenju inovacija u tehnološki sistem.

50 godina tradicije

Porodica Fišeković poseduje dugu tradiciju u proizvodnji porcelana, tačnije prva samostalna proizvodnja počela je još 1968. godine. Prve peći u kojima se pekao porcelan koristile su ugalj kao energent, posle određenog vremena koristila se nafta.


Naši proizvodi

Sa preko 300 modela iza nas, i milionskim isporukama istih, mi znamo koliko je kvalitet važan za biznis naših partnera. Zato biramo visoko-kvalitetne evropske sirovine i oslanjamo se na našu 50-godišnju tradiciju i iskustvo.

Porcelan

Kordijerit

Kordijeritna keramika se koristi za izradu nosača grejača, vatrostalnih
ploča i ostalih sličnih proizvoda. Proizvode od kordijerita pravimo od mase C-520.

Steatit

Steatitna keramika, izrađena od kvalitetnog špekštajna,
široko se koristi za izolaciju u električnoj i elektroničnoj industriji.

Proces proizvodnje

Saznajte više o složenom procesu proizvodnje tehničke keramike


Tehno Keram nudi mogućnost izrade modela i delova od tehničke keramike po narudžbini.

Za dodatne informacije i upite, kontaktirajte nas